Zaterdag 29 juni: 18.30u tot 1u   &   zondag 30 juni: 12 tot 22u

Solitaire bijen en wespen zijn zeer nuttige dieren voor de bestuiving enerzijds en voor de bestrijding van schadelijke insecten anderzijds. In deze workshop gaan we samen actief aan de slag en maken nestgelegenheid van snoeiafval uit de tuin. Het insectenhotel dat je gemaakt hebt mag je mee naar huis nemen.